Pamatojoties uz Ministru kabineta 11.08.2009. noteikumu Nr.918,, Noteikumi par ūdenstilpju un rūpnieciskās zvejas tiesību nomu un zvejas izmantošanas kārtību'' 33.punktu, rūpnieciskās zvejas tiesību nomas slēgta izsole juridiskām personām, zvejai Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā ar zivju murdu, notiks š.g. 19.februārī, plkst.12.00  Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 2.stāva zālē.

 

 

 

Ar Rūpnieciskās zvejas tiesību nomas izsoles nolikumu var iepazīties Domē, Raiņa ielā 8, Saulkrastos, 102.telpā un  šeit.