Saskaņā ar 2019. gada 29. augusta Saulkrastu novada domes pieņemto lēmumu par attīstības programmas 2014.-2020. gadam grozījumu gala redakcijas nodošanu publiskai apspriešanai, kas notiks laikā no š.g. 2. septembra līdz 30.septembrim, aicinām visus ieinteresētos Saulkrastu novada iedzīvotājus, uzņēmējus, sabiedrisko organizāciju pārstāvjus piedalīties un izteikt savus komentārus par izstrādātajiem grozījumiem.

Ar aktualizēto attīstības programmu var iepazīties ŠEIT.

Publiskās apspriešanas periodā no š.g. 2. septembra līdz š.g. 30. septembrim viedokli iespējams izteikt elektroniski, iesūtot priekšlikumus uz e-pastu [email protected] vai rakstiski iesniedzot Saulkrastu novada domes Attīstības un plānošanas nodaļā (104. kab., Raiņa iela 8, Saulkrasti). Pēc publiskās apspriešanas līdz š.g. 7. oktobrim tiks sagatavots pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem un izvērtējums par atbalstāmajiem un noraidāmajiem priekšlikumiem. Priekšlikumi tiek izvērtēti atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un institūciju sniegtajiem nosacījumiem. Atbalstāmie priekšlikumi tiek ņemti vērā, pilnveidojot attīstības programmas projektu. Pārskats par saņemtajiem priekšlikumiem un izvērtējums būs pieejams www.saulkrasti.lv sadaļā “Sabiedrības līdzdalība-Publiskās apspriešanas”.