2019.gada 18.janvārī plkst.10:00 Saulkrastu novada domes zālē Raiņa ielā 8, Saulkrastos, notiks slēgtā pašpatēriņa zvejas nomas tiesību izsole. Izsolē tiek izsolītas pašpatēriņa zvejas nomas tiesības ar zvejas rīku zivju tīkls un lucīšu murds 2019.gadam Rīgas jūras līcī, Saulkrastu novada teritorijā.

Izsolē var piedalīties fiziskās personas, kuru deklarētā dzīvesvieta vai kurām piederošais nekustamais īpašums atrodas Saulkrastu novada pašvaldības administratīvajā teritorijā, un kuras ir iesniegušas Saulkrastu novada domē iesniegumu par pašpatēriņa zvejas tiesību nomu.

Izsoles dalībnieku reģistrēšanās 2019.gada 18.janvārī no plkst. 9:00 līdz 9:50 Saulkrastu novada domē, Raiņa ielā 8, pie izsoles komisijas sekretāres.

Ar izsoles noteikumiem var iepazīties šeit.