Decembra vidū pabeigti gājēju celiņa būvdarbi Alfrēda Kalniņa ielā, posmā no Ainažu ielas līdz Ķīšupes ielai.

Būvdarbu laikā tika demontēti vecā celiņa konstruktīvie elementi – klātne, apakšklājs, apmales un asfaltbetons. Ietvei un brauktuvei ir uzklāts betona bruģa segums, uzstādītas ietves apmales un izņemti bojātie koki. Tāpat ir uzstādīti divi jauni atpūtas soli un atkritumu urna.

Darbus veica iepirkuma procedūrā uzvarējušais uzņēmums SIA “GP Holding” par līgumsummu 41 231,65 eiro.