Pamatojoties uz Grozījumiem, Saulkrastu novada domes 2013. gada 24. aprīļa saistošajos noteikumos Nr. 4 “Par sociālās palīdzības pabalstiem Saulkrastu novadā”, maznodrošinātas personas ienākumu līmenis no 60% nominimālās darba algas valstī (EUR 258,00)  paaugstināts uz 65% no minimālās darba algas valstī (EUR 279,50).

Jautājumos par maznodrošinātas personas/ģimenes statusa piešķiršanu zvanīt Sociālajam dienestam: 67142511 vai 26959969.