Ārkārtējā situācijā pašvaldību dzimtsarakstu nodaļas klātienē nodrošina dzimšanas un miršanas fakta reģistrēšanu, tomēr savu apmeklējumu vēlams pieteikt pa tālruni vai e-pastu. Saulkrastu Dzimtsarakstu nodaļā to var izdarīt pa tālruni 67142509 vai 25708981.

Iesniegumus arhīva jautājumos par atkārtotām civilstāvokļa aktu apliecībām un izziņām dzimtsarakstu nodaļa pieņem elektroniski portālos www.latvija.lv vai www.epakalpojumi.lv.

Iesniegumus laulību reģistrācijai šobrīd ir iespēja nosūtīt izvēlētajai dzimtsarakstu nodaļai tikai elektroniski, ja iesniegumu par laulības noslēgšanu ar drošu elektronisko parakstu ir parakstījušas abas personas, kuras vēlas noslēgt laulību.

Saskaņā ar Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 „Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu” ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi, personām ir jāievēro savstarpēja divu metru distance (gan publiskās iekštelpās, gan ārtelpās), kā arī jāievēro citi noteiktie sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumi (publiskajās iekštelpās, publiskajās ārtelpās un koplietošanas telpās).

Atbilstoši noteiktajiem ierobežojumiem Tieslietu ministrija (TM) informē, ka noslēgt laulību dzimtsarakstu nodaļā ir iespējams tikai gadījumos, kad dzimtsarakstu nodaļā var nodrošināt personu savstarpējo divu metru distanci un ir iespējams ievērot citus noteiktos sociālās (fiziskās) distancēšanās un epidemioloģiskās drošības pasākumus. Laulības reģistrācija ir atļauta, klātesot tikai personām, kuras vēlas noslēgt laulību, un diviem pilngadīgiem lieciniekiem. TM uzsver, ka ir atļauta tikai laulības kā juridiska fakta reģistrācija dzimtsarakstu nodaļā, bet ir aizliegti jebkādi privāti pasākumi (tajā skaitā kāzu svinību pasākumi, kuros plānots piedalīties vairākiem cilvēkiem vienkopus).

Vienlaikus TM Dzimtsarakstu departaments vēlas vērst uzmanību, ka sakarā ar ierobežojumiem klātienē sniedzamajiem pakalpojumiem netiek pieņemti arī jauni iesniegumi par vārda, uzvārda vai tautības ieraksta maiņu. Par jau pieņemtajiem lēmumiem sakarā ar vārda vai uzvārda maiņu paskaidrojam: personai vārda vai uzvārda maiņas dēļ ir nepieciešams mainīt personu apliecinošu dokumentu. Tā kā Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde (PMLP) ir pārtraukusi klientu pieņemšanu klātienē, šobrīd nav iespējams saņemt jaunu personu apliecinošu dokumentu sakarā ar vārda vai uzvārda maiņu (arī uzvārda maiņu, noslēdzot laulību). PMLP ir informējusi: ja Latvijas Republikā izsniegtam personu apliecinošam dokumentam ir beidzies derīguma termiņš, šis personu apliecinošais dokuments joprojām ir izmantojams personas identificēšanai ārkārtējās situācijas izsludināšanas laikā.

TM Dzimtsarakstu departaments aicina rūpīgi un atbildīgi izvērtēt jebkādu klātienes konsultāciju nepieciešamību un komunikācijā ar dzimtsarakstu nodaļām izmantot elektroniskos saziņas līdzekļus.

Foto no www.precos.lv