Saulkrastu novada dome 2016. gada 30. martā ir apstiprinājusi saistošos noteikumus "Par licenču un licenču kartīšu izsniegšanu pasažieru pārvadājumiem ar vieglajiem taksometriem un maksimālo braukšanas maksas (tarifu) noteikšanu". Līdz šim, speciālo atļauju veikt pasažieru pārvadājumus Saulkrastu novada teritorijā, ar vieglo taksometru, ir saņēmusi tikai SIA "SJ Group".

 

Autopārvadājumu likums nosaka, ka pasažieru pārvadājumus ar vieglo taksometru drīkst veikt tikai normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā reģistrēts komersants, kas ir saņēmis pašvaldības izsniegtu speciālo atļauju (licenci). Licence dod tiesības veikt vieglo taksometru pārvadājumus tikai attiecīgajā administratīvajā teritorijā, kā arī nogādāt pasažieri uz jebkuru citu vietu ārpus šīs teritorijas.

 

Aicinām visus vieglo taksometru pasažieru pārvadātājus, kas vēlas piedāvāt šo pakalpojumu Saulkrastu novada teritorijā, izņemt pašvaldībā speciālo atļauju (licenci).

 

Saulkrastu iedzīvotāji licencētu vieglo taksometru var atpazīt, ja uz transportlīdzekļa abām priekšējām durvīm ir izvietota sekojoša atšķirības zīme (emblēma):

 

 

Skrastu taxi

 

 

 

 

Sīkāka informācija sadaļā Saistošie noteikumi – Par Tirdzniecības noteikumiem – http://bit.ly/297xOYH