Saulkrastu novada dome informē, ka no 18.jūnija ir uzsākti ūdens un kanalizācijas tīklu pieslēguma remontdarbi Raiņa ielā 7, Saulkrastos. 

Remontdarbu laikā var tikt traucēta pārvietošanās minētajā teritorijā, tādēļ aicinām izturēties ar sapratni pret īslaicīgām neērtībām.