Pašvaldības policija

Iesākoties jaunam mācību gadam, Saulkrastu pašvaldības policija turpinās veikt jau iepriekš uzsāktās dežūras pie Saul­krastu vidusskolas sākumskolas gājēju pārejas Raiņa ielā no plkst. 7.45 līdz 8.15 un Zvejniekciemā, pie Tallinas un Atpūtas ielas gājēju pārejas no plkst. 8.00 līdz 8.30.

Ņemot vērā vairākkārt konstatētos gadījumus, kad nepilngadīgie pie izglītības ies­tādēm smēķē, pašvaldības policija turpinās regulāri apsekot mācību iestādes, lai ierobežotu skolēnu smēķēšanu pie skolām vai to tuvumā.

Jaunajā mācību gadā pašvaldības policijas darbinieki ir ieplānojuši apmeklēt vidusskolas un veikt preventīvo darbu mācību iestādēs, vadot skolēniem izglītojošas lekcijas.