Sociālais dienests informē, ka ir iespēja saņemt Eiropas Atbalsta fonda piešķirtās pārtikas, higiēnas preču un citas pakas trūcīgām un maznodrošinātām personām, un personām ar ienākumu līmeni līdz 242,00 eiro mēnesī. 

2019. gadā trūcīgās ģimenes (personas) statuss: ja ienākumu līmenis ir līdz 128,06 eiro uz vienu ģimenes locekli; maznodrošinātas ģimenes (personas) statuss – ja ienākumu līmenis ir līdz 258,00 eiro mēnesī uz vienu ģimenes locekli.