Saulkrastu sociālais dienests atgādina, ka Saulkrastu novadā deklarētām personām – diabēta pacientiem ar smagiem funkcionāliem traucējumiem ir iespējas saņemt ārstniecisko pēdu aprūpi.

Lai Sociālais dienests varētu lemt par pakalpojuma piešķiršanas iespēju, persona vai tās likumiskais pārstāvis iesniedz Sociālajā dienestā iesniegumu ar lūgumu piešķirt pakalpojumu un ģimenes ārsta izrakstu no ambulatorā pacienta kartes (veidlapa Nr.027/U) par personas veselības stāvokli, kurā norādīta personas funkcionālo traucējumu smaguma pakāpe un medicīnisku kontrindikāciju neesamība pakalpojuma saņemšanas iespējai un ārsta rekomendāciju pakalpojuma saņemšanai.

Personas, kurām nepieciešams šāds pakalpojums, lūdzam pieteikties Saulkrastu sociālajā dienestā pa tālruņiem 67142510, 67142528 vai 22009886 līdz 2019.gada 31.oktobrim.