Saulkrastu sociālais dienests informē par pieejamo psihologa atbalstu krīzes situācijā nonākušiem Saulkrastu novada iedzīvotājiem. Psihologa konsultācijas pieejamas katru darba dienu no plkst. 9:00 līdz 16:00, zvanot pa tālruni 25708982.