PII “Rūķītis” informē, ka bērnu vecākiem, izņemot daudzbērnu ģimeņu vecākiem, maznodrošināto un trūcīgo statusu ieguvušo ģimeņu vecākiem, ēdināšanas pakalpojuma sniedzēja SIA “ANIVA” līgumi elektroniski tiks izsūtīti tuvākajās dienās.

Ja līdz 4.septembrim līgums nav saņemts, jāvēršas pie grupiņas audzinātājas vai bērnudārza vadītājas.