Tuvojoties gadumijai, sezonas aktualitāte ir dažādu uguņojošu un sprāgstošu priekšmetu lietošana. Tādēļ, lai izglītotu un informētu jaunatni par iespējamiem riskiem, Saulkrastu pašvaldības policija sadarbībā ar pirotehnikas izstrādājumu speciālistu Olafu Grēnu no SIA „Oda Lux” organizēja lekciju ciklu Saulkrastu novada skolās.

Lekcijas norisinājās Zvejniekciema vidusskolā un Saulkrastu vidusskolā. Pašvaldības policijas vecākā inspektore darbā ar nepilngadīgajiem Guna Kaufmane un pirotehnikas izstrādājumu speciālists stāstīja par pirotehnikas lietošanu, drošības pasākumiem un bīstamību, kā arī par likumdošanu, kas regulē tirdzniecību. Tika veikta arī dienas salūta demonstrācija.

Saulkrastu pašvaldības policija regulāri rīko preventīvus un izglītojošus pasākumus, lai veicinātu savstarpēju sadarbību ar iedzīvotājiem un informētu par riskiem bērnu drošības jomā.

Pašvaldības policija lūdz sabiedrību informēt par jebkur manīto pirotehnisko līdzekļu tirdzniecības vietu Saulkrastu novadā pa tālruni 67142525 (pašvaldības policija) vai 110 (Valsts policija), lai izskaustu tirdzniecību neatļautās vietās un novērstu iespējamos nelaimes gadījumus.