Saulkrastu poliklīnikas speciālistu un rentgena kabineta darba laiks jūlijā.