Ņemot vērā, ka mainījusies dabas resursu nodokļa likme par sadzīves atkritumu un ražošanas atkritumu apglabāšanu (pamatojoties uz Dabas resursu nodokļa likuma 3.pielikumu), no 2018. gada 1. janvāra līdz 31. decembrim maksa par vienu tonnu ir noteikta 35.00 eiro līdzšinējo 25.00 eiro vietā.

Ar nākamo gadu atkritumu apsaimniekošanas tarifs palielināsies proporcionāli dabas resursu nodokļa pieaugumam un būs 1.64 eiro par 1 kubikmetru līdzšinējo 1.17 eiro vietā.

Tas nozīmē, ka Saulkrastu novada pašvaldības teritorijā, sākot ar 2018. gada 1. janvāri, maksa par vienu kubikmetru sadzīves atkritumu apsaimniekošanu ir 11.82, neieskaitot pievienotās vērtības nodokli.