Intervija ar Saulkrastu novada domes priekšsēdētāju Normundu Līci.

Darbu domē Jūs uzsākāt 2018.gada pašās beigās. Pieci mēneši ir pietiekams laiks, lai iedzīvotājiem būtu iespēja vērtēt Jūsu darbus. Kā pirmo pusgadu vērtējat pats?

Es ne mirkli nešaubos, ka lēmums pieņemt izaicinājumu kļūt par domes priekšsēdētāju bija pareizs. Ja es būtu zinājis, ka patiesībā pašvaldība ilgstoši ir vadīta tādā pašplūsmā un bez ieinteresētības, domātu daudz ilgāk. Es pat nevēlos iztēloties, kas notiktu ar Saulkrastiem, to budžetu un iestādēm, ja darbs tiktu turpināts tā, kā pēdējos gados. Galvenais pārbaudījums mums bija ļoti lielais haoss lielāko pašvaldības projektu dokumentācijās, pieņemtajos lēmumos un finanšu plānos. Mēs saskārāmies ar vadības nepārdomātu lēmumu sekām.Tieši tādēļ viens no darbiem, ar ko mēs sākām, bija padziļināts audits, kurā tika atklāta informācija, ko lūdzām izmeklēt arī drošībsargājošajām institūcijām. Pārmaiņu īstenošana patiešām ir grūta, bet šajā saspringtajā laikā tam ir arī labā puse– iespēja veidot izcilu pašvaldību, kas šobrīd, kad tiek apspriesta novada reforma, spēs pierādīt savu efektivitāti.

Pirmajā pusgadā paveikto vērtēju kā smagu, intensīvu darbu ugunsgrēka režīmā.

No paša sākuma izveidojām pašvaldības budžetu, lai gan parasti tas tiek gatavots novembrī. Decembrī sākām novērst iekšējās birokrātijas problēmas– vairākas sarežģītas un ilgstošas tiesāšanās, piemēram, par kultūras nama remontu. Tagad gatavojamies Valsts kontroles pārbaudei šī gada augustā.

Kultūras nama problēma raidījumā „Bez Tabu” izskanēja visā Latvijā. Remonts ticis veikts nekvalitatīvi un daļa kultūras nama joprojām nav nodota ekspluatācijā.

Jā, pareizi– nekvalitatīvus darbus es nebiju un nebūšu gatavs pieņemt. Lai nepilnības tiktu novērstas pavisam, pilsētas vadītājam jārīkojas kā labam saimniekam, tādēļ ir nepieciešama stingra nostāja. Ar prieku informēju, ka, veicot apjomīgu un ilgstošu darbu, ir noslēgta vienošanās un būvnieks par saviem līdzekļiem ir sācis nomainīt nekvalitatīvo apdari, kas jāizdara līdz šī gada 20.augustam. Man ļoti žēl, ka pašvaldība nebija nodrošinājusi kvalificētu remontdarbu uzraudzību, kurā defektus būtu bijis iespējams pamanīt un novērst jau laikus. Tagad šādas bezatbildīgas rīcības dēļ cieš mūsu kultūras darbinieki, pašdarbnieki un kultūras pasākumu baudītāji.

Tādā pašā situācijā ir Saulkrastu estrāde. Sabiedrība ir informēta par lielu daudzmiljonu projektu, bet pašā estrādē nekas nenotiek.

Iespējams, kāds domās, ka lielais projekts ir apturēts varas maiņas dēļ. Patiesībā estrādei tika izstrādāts būvprojekts, kā izmaksas kopā ar ekspertīzi izmaksāja nopietnu summu .Bet atbildīgās amatpersonas nepamanīja vai negribēja pamanīt, ka šāda projekta īstenošanai pilsētas budžetā nauda nebija plānota un tādu summu mums arī neviens neaizdotu. Un par šādu neapdomīgu soli daudzreiz– jau projektēšanas uzdevuma gatavošanas sākumā– es paudu savas aizdomas. Ikvienam ir jāsaprot, ka uzzīmēt dārgus sapņus iespējams tikai par savu naudu, bet pašvaldībai ir jādomā, kā un par kādiem līdzekļiem šādus objektus īstenot un vai būs iespējams tos uzturēt. Ja manī būtu ieklausījušies, mums jau šogad būtu sakārtota estrāde ar brīnišķīgu parku, labierīcībām un pārējo infrastruktūru, lai pie mums labprāt viesotos dažādi mākslinieki, padarot aizvien interesantāku kultūras dzīvi. Tādēļ šis ir mūsu mērķis nākamajam gadam.

Vai vainīgie tiks saukti pie atbildības?

Ir izveidota komisija, kura izvērtē šo situāciju. Iekšējā audita ziņojums ir iesniegts prokuratūrā. Darbiniekus var saukt pie atbildības saskaņā ar darba tiesiskajām attiecībām, tas tiks darīts likumā noteiktā kārtībā. Pārējais jāizvērtē atbildīgajām institūcijām, kuru kompetencē ir veikt šādas darbības.

Lielie projekti patiešām šogad tika apturēti arī neparedzēta apsvēruma dēļ– Valsts kasē aizņemties papildu naudu atbilstoši valdības pieņemtajam budžetam nebūs iespējams vai arī aizņēmumiem būs nepieciešams daudz lielāks līdzfinansējums nekā iepriekš. Šobrīd mēs saskaņojam darbības ar projekta uzraugiem un gatavojam darba uzdevumu apvienotam projektēšanas un būvniecības iepirkumam estrādes atjaunošanai, lai ievērotu termiņus un pieejamo finansējumu ar minimālo pašvaldības līdzfinansējumu. Es darīšu visu, lai 2020.gadā estrādes renovācija tiktu pabeigta.

Bērnudārza teritorijas labiekārtošanas projekta izstrāde tika uzsākta jau pirms diviem gadiem. Pagājušā gadā tika uzstādītas moduļu tipa grupiņu telpas, bet teritorijas labiekārtošana daudzreiz atlikta.

Es varētu turpināt tēmu par bērnudārzu, jo šo projektu esmu aizstāvējis domes opozīcijā vairākus gadus. Projektu bija iespējams apvienot ar bērnudārza moduļu celtniecības darbiem, ko atbalstīju, jo būvdarbi teritorijā jau tika plānoti. Situācija ir ļoti savāda… Bērnudārza teritorijas attīstību un atjaunošanu pašvaldība bija atlikusi tik ilgi, ka tagad nepieciešamos līdzekļus no valsts tik drīz vairs nebūs iespējas iegūt. Tomēr, samazinot citu pašvaldības iestāžu budžetu un taupot, piešķīrām bērnudārzam papildu līdzekļus, lai nekavējoties veiktu vismaz nelielus uzlabojumus. Nojumes, kas eksperta atzinumā 2017.gadā tika novērtētas kā bīstamas, jau ir demontētas, bīstamie koki– nozāģēti, nedrošās rotaļu ierīces– aizvāktas. Derīgās nojumes stiprināsim un remontēsim, un jau šogad izveidosim jaunu un drošu bērnu rotaļu zonu.

Bērnudārzs vienmēr ir bijis manā prioritāšu pieciniekā– ikdienā kontaktējos ar bērnudārza vadītāju, lai risinātu aktuālos jautājumus pedagogiem un darbiniekiem, bet no 10.jūnija bērnudārzā mēs esam pieņēmuši darbā saimniecības pārzini, kurš būs atbildīgs, lai tehniskās problēmas turpmāk novērstu nekavējoties un bērniem viss tiktu nodrošināts.

Kad tiks pabeigti lielie ielu izbūves darbi?

Arī šeit turpinām iepriekšējās domes iesākto projektu– tā nepilnības tikai daļēji ir iespējams novērst. Piemēram, Jūras prospektā ietve beidzas privātīpašumā, līdz galam nav sakārtoti saskaņojumi par elektrotīkliem. Ļoti bija nepieciešama ietve Melnsila un Akāciju ielās. Turklāt Akāciju ielā zem jaunās ielas nav izbūvēta kanalizācijas sistēma. Vienlaikus izbūvējot gan ielas, gan komunikācijas, nav saskaņota rīcība un iespējamā transporta kustība Melnsila un Upes ielās, kas ļoti apgrūtina iedzīvotājus. Galvenos darbus Bīriņu ielā plānojam pabeigt līdz jūlijam, tomēr Melnsila un Upes ielas remonts notiks līdz septembrim, ieskaitot.

Kur šogad notiks lielie pilsētas pasākumi, piemēram, Saulkrastu svētki?

Pašreiz estrādes tehniskais stāvoklis neatbilst pasākumu rīkošanai, jo tās soli un pakāpieni ir nolietoti un tādēļ bīstami apmeklētājiem. Ja mums viss izdosies, labākajā gadījumā estrādes atjaunošana tiks uzsākta rudenī. Mēs rīkojām dažādas tikšanās ar uzņēmējiem, speciālisti novērtēja estrādes stāvokli, lai lemtu par pagaidu remontu vienai sezonai, tomēr tika konstatēts, ka ieguldījumi ir pārāk lieli un tas ekonomiski nebija atbilstošs risinājums.

Tādēļ šovasar estrāde netiks izmantota un mēs rīkosim pasākumus citviet atbilstoši apmeklētāju vajadzībām. Piemēram, viens šīs vasaras lielkoncerts notiks Raiņa ielas lielajā stāvlaukumā un pludmalē, bet pilsētas svētki– Saulkrastu centrā. Vienlaikus tas būs liels izaicinājums un arī pārbaudījums, lai izvērtētu konkrēto vietu piemērotību pasākumu rīkošanai. Pašvaldības darbinieki un jaunā kultūras centra vadītāja patiešām dara visu, lai svētki pilsētniekiem būtu interesanti un saturīgi. Mēs esam pārliecināti, ka mūsu novada iedzīvotāji vēlas pārmaiņas un tādēļ ir gatavi paciest dažas neērtības, apmeklējot pasākumus arī tad, ja tie notiks citādāk, nekā ierasts.

Kas vēl ir Jūsu prioritāšu pieciniekā?

Patiesībā ir grūti definēt konkrētu piecinieku. Virsmērķis ir dzīves kvalitātes uzlabošana, bet zem tās– daudzas jomas, kas saistītas ar šo kvalitātes uzlabošanu: vide, izglītība, kultūra, uzņēmējdarbība, drošība un laba pārvaldība.

Es uzskatu, ka pašvaldības projektiem vai ieguldījumiem jābūt tādiem, kas ne tikai rada ērtības, drošību un sakārtotību, bet ļauj ietaupīt naudu. Piemēram, Saulkrastu vidusskolā šobrīd tiek ierīkots siltummezgls; visās mācību iestādēs pilnveidosim elektroapgādes sistēmu un apgaismojumu. Lai līdz jaunajai apkures sezonai uzlabotu Raiņa ielas katlumājas darbu un iedzīvotāji neciestu, piešķīrām tai finansējumu– 30000eiro. Risinām regulārās problēmas par drošību pie mācību iestādēm, izvietojam jaunas ceļazīmes, plānojam uzstādīt arī „gulošo policistu” Alfrēda Kalniņa ielā, pie bērnudārza. Beidzot Saulkrastu pārziņā ir stāvlaukums Raiņa ielas galā, pie jūras– centrālā Saulkrastu pludmale gadiem bija nolaista un nekopta– šo teritoriju mēs nodevām apsaimniekošanai SIA “Saulkrastu komunālserviss” un meklējam iespējas attīstīt atbilstošu uzņēmējdarbību. Uzņēmējdarbības attīstība un pilnveidošana ir nepieciešama– jo spēcīgāki būs mūsu uzņēmēji, jo labākas darbavietas viņi spēs nodrošināt iedzīvotājiem, un iedzīvotāju dzīves apstākļi būs kvalitatīvāki. Zvejniekciemā šogad plānojam īstenot skaistu projektu gan iedzīvotājiem, gan viesiem. Esam iecerējuši, ka osta nostiprinās Aģes upes labo krastu līdz gājēju tiltiņam, aiz Zvejniekciema kultūras nama, izbūvējot arī slipu peldlīdzekļu nolaišanai ūdenī, bet pašvaldība izbūvēs Aģes promenādi no gājēju tiltiņa gar upes stāvkrastu.

Saulkrastu novada dome piedalās projektā „Hiking route along the Baltic coastline in Latvia– Estonia”, kurā tiks turpināta kājāmgājēju infrastruktūras izbūve un vides pieejamības nodrošināšana Baltajā kāpā un Saulrieta takas sākumā. Viena no prioritātēm ir arī novadu reforma, kuras tiešo, pozitīvo ietekmi uz iedzīvotājiem es pagaidām neredzu.

Kādai, pēc Jūsu domām, jābūt Saulkrastu nākotnei?

Tā kā Saulkrasti ir ekonomiski aktīvi, iedzīvotāju skaits tajos strauji aug un nekustamo īpašumu tirgus ir aktīvs, turklāt mums ir Eiropai atbilstoša šoseja, ceturtā lielākā osta Latvijā, dzelzceļš, būs jauna Eiropas līmeņa dzelzceļa trase, ugunsdzēsēju depo, slimnīca, traumpunkts, mūzikas un mākslas skola, divas vidusskolas, bērnudārzs, es teiktu: „Mēs esam novads, kas jau daudzus gadus pārskaita naudu citiem novadiem pašvaldību izlīdzināšanas fondā.” Lai arī plānotā reforma ir pretrunā ar Saulkrastu mērķiem, mums ir visas priekšrocības, lai kļūtu par novadu centru. Es noteikti aicināšu arī mūsu iedzīvotājus iesaistīties, lai Saulkrasti būtu.

Vai ir darbs, ko gribējāt izdarīt, bet vēl neesat paveicis?

Pašvaldības restrukturizācija. Tā ir izziņota, bet neesam paspējuši to paveikt. Restrukturizācija notiks– pārdomāti un loģiski. Es patiešām vēlos, lai pašvaldības darbs ir augstā līmenī un tā būtu atvērta mūsu iedzīvotājiem– laipni, profesionāli un atbildīgi darbinieki–, to es novēlu un sagaidu no katra, kurš veic savus darba pienākumus pašvaldības iestādēs.

Es atzīstu, ka daudz vairāk būtu gribējis strādāt ar lielajiem Saulkrastu attīstības projektiem. Diemžēl vai par laimi, katrai maizei ir sava garoza, tādēļ es sāku ar sakārtošanu un turpināšu ar attīstību.

Es ticu, ka Saulkrasti ir uz pareizā ceļa, tādēļ aicinu visus iegaumēt mūsu šī gada pilsētas svētku moto „Saulkrastiem būt!” Tiksimies pilsētas svētkos priecīgi un vienoti!