Pirmdien, 12. martā, Valsts izglītības attīstības aģentūra (VIAA) atklāj otro pieteikšanās kārtu ES fondu pieaugušo izglītības projektā “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide”. Šoreiz strādājošie un pašnodarbinātie vecumā no 25 gadiem var izvēlēties paaugstināt savu profesionālo kompetenci un konkurētspēju 12 dažādās tautsaimniecības nozarēs, piesakoties mācībām līdz 16. aprīlim 68 izglītības iestādēs visā Latvijā.

Piedāvājumā kopumā ir 403 izglītības programmas šādās nozarēs:

 • ēdināšanas pakalpojumi un tūrisms (75 programmas),
 • elektronisko un optisko iekārtu ražošana un IKT (71 programma),
 • metālapstrāde, mašīnbūve un mašīnzinības (71 programma),
 • transports un loģistika (51 programma),
 • kokrūpniecība (43 programmas),
 • enerģētika (34 programmas),
 • būvniecība (24 programmas),
 • tekstilizstrādājumu, apģērbu, ādas un ādas izstrādājumu ražošana (17 programmas),
 • drukas un mediju tehnoloģijas (6 programmas),
 • ķīmiskā rūpniecība (4 programmas),
 • kultūra (4 programmas),
 • pārtikas rūpniecība un lauksaimniecība (3 programmas).

Pieejamais finansiālais un konsultatīvais atbalsts:

Mācību izmaksu lielāko daļu sedz ES fondi un valsts, savukārt iedzīvotājiem jānodrošina 10% līdzmaksājums, kuru var apmaksāt arī darba devējs. Neformālajās izglītības programmās iedzīvotāja maksājuma apmērs nepārsniedz 36 eiro, savukārt citās programmās tas var būt arī vairāki simti eiro.

Maznodrošinātajiem un trūcīgajiem mācības ir bez maksas. Ir pieejams arī atbalsts reģionālajai mobilitātei – transporta izmaksu kompensācija, ja šādi izdevumi radušies mācību laikā. Savukārt strādājošie ar invaliditāti var pretendēt uz asistenta vai surdotulka izmaksu kompensāciju.

Lai nodrošinātu atbalstu visiem interesentiem, 68 pašvaldībās darbojas pieaugušo izglītības koordinatori, kuri sniedz informatīvu atbalstu. Savukārt 28 Nodarbinātības valsts aģentūras filiālēs var saņemt karjeras konsultāciju par turpmākās karjeras veidošanu un piemērotāko mācību izvēli.

Ja nepieciešamās prasmes jau ir iegūtas darba vidē vai citur, projekta laikā var izvēlēties ārpus formālās izglītības sistēmas apgūtās profesionālās kompetences atzīšanu, nokārtojot eksāmenu, kura izmaksas strādājošajiem vecumā no 25 gadiem kompensē projekts. Šis pakalpojums ir pieejams visās Izglītības kvalitātes valsts dienesta (IKVD) apkopotajā sarakstā norādītajās profesionālajās kvalifikācijās kopš 2017. gada 1. decembra jebkurā laikā bez noteikta pieteikšanās termiņa.

Būtiski:

 • katrs strādājošais visa projekta laikāpiedāvātās mācības var izmantot tikai vienu reizi, tāpēcaicinām izdarīt pārdomātu izvēli:
  • izglītības iestādē rūpīgi izpētīt izvēlētās izglītības programmas saturu,
  • iepazīties ar plānoto nodarbību grafiku unpasniedzējiem,
  • noskaidrot, vai izvēlēto mācību apguvē nepieciešamas priekšzināšanas.
 • mācību klāsts ir mainīgs katrā pieteikšanās kārtā, tāpēc, ja neatrodi interesējošās mācības šoreiz, nāc iepazīties ar piedāvājumu nākamreiz,
 • ja iedzīvotājs vēlas izmantot iespēju gan pieteikties mācībām, gan novērtēt savu profesionālo kompetenci, ir jāizvēlas viena no iespējām, jo abus pakalpojumus projekta laikā nevar saņemt,
 • nepieciešamības gadījumā var konsultēties arpieaugušo izglītības koordinatoru sadarbības pašvaldībās,
 • iemaksāto 10% līdzmaksājumu nevar veikt vairākās daļās, kā arī atgūt, ja mācības netiek pabeigtas.

Otrajā kārtā piedāvāto mācību un izglītības iestāžu saraksts, kā arī pieteikšanās kārtība, dokumenti un cita praktiska informācija pieejama vietnē www.macibaspieaugusajiem.lv.

ES fondu projekta “Nodarbināto personu profesionālās kompetences pilnveide” mērķis ir pilnveidot nodarbināto personu profesionālo kompetenci, lai laikus novērstu darbaspēka kvalifikācijas neatbilstību darba tirgus pieprasījumam, veicinātu strādājošo konkurētspēju un darba produktivitātes pieaugumu. To finansē Eiropas Sociālais fonds un Latvijas valsts, sešu gadu laikā līdz 2022. gada 31. decembrim ieguldot vairāk nekā 25 miljonus eiro.

Saulkrastu pašvaldība ir noslēgusi sadarbības līgumu ar Valsts izglītības attīstības aģentūru, lai vietējie iedzīvotāji iegūtu pēc iespējas plašāku informāciju par projektā pieejamiem pasākumiem un nodrošinātu arī pieaugušo izglītības koordinatoru, kas pieteikšanās procesu uz profesionālās pilnveides kursiem padarīs pieejamāku. Vairāk informācijas par projektu var iegūt pie Attīstības un plānošanas nodaļas projektu vadītājas Anitas Līces, tālrunis 67142515 vai 28372658, e-pasts: [email protected], bet konsultēties par piemērotāko apmācību izvēli un pieteikuma aizpildīšanu ir iespējams pie pieaugušo izglītības koordinatora Aināra Liepiņa, tālrunis 25724801, e-pasts: [email protected].