Šogad vasaras darbi bērniem un jauniešiem tiek organizēti laika posmā no 7. jūnija līdz 22. augustam, kopumā dodot iespēju strādāt 36 jauniešiem, kuri strādās divas nedēļas četras stundas dienā.

Atalgojums ir noteikts 130 eiro apmērā, tajā skaitā darba devēja un darba ņēmēja valsts sociālās apdrošināšanas obligātās iemaksas par nodarbinātības periodu divas nedēļas (10 darba dienas) četras stundas dienā.

Bērni veiks labiekārtošanas darbus – uzkops laukumus un skvērus, stādīs un kops ziedus un augus, lai mūsu pilsēta izskatītos saposta.