Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Normunds Līcis š.g. 9. augustā sasauc novada domes divas ārkārtas sēdes.

Ar domes ārkārtas sēdes darba kārtību plkst.13.00 var iepazīties ŠEIT.

Ar domes ārkārtas sēdes darba kārtību plkst.14.00 var iepazīties ŠEIT.