Šī gada augusta sākumā Saulkrastu novada dome saņēma Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas rīkojumu par valsts budžeta dotācijas piešķiršanu vienotā klientu apkalpošanas centra izveidei un darbības nodrošināšanai. Tā izveides mērķis ir nodrošināt publisko pakalpojumu pieejamību, ņemot vērā iedzīvotāju un uzņēmēju vajadzības atbilstoši vienas pieturas aģentūras principam.

 

 

 

Jaunizveidotais vienotais klientu apkalpošanas centrs būs ieguvums gan pilsētas iedzīvotājiem, gan tās viesiem, jo turpmāk, ierodoties Saulkrastu novada domē, nebūs jāmeklē konkrētais kabinets, bet saņemt informāciju par pakalpojumiem un iesniegt dokumentus varēs vienuviet.

 

Pieejami būs ne vien pašvaldības sniegtie pakalpojumi, bet arī Valsts ieņēmuma dienesta, Valsts sociālās apdrošināšanas aģentūras, Nodarbinātības valsts aģentūras, Lauku atbalsta dienesta, Valsts zemes dienesta, Pilsonības un migrāciju lietu pārvaldes un arī Uzņēmuma reģistra pakalpojumi.

 

Centra izveidei pašvaldība saņems budžeta dotāciju 70% apmērā no izveidošanas izmaksām, nepārsniedzot 10000 eiro, bet uzturēšanai un personāla atlīdzībai papildus budžeta dotāciju līdz pat 800 eiro mēnesī.

 

Šobrīd notiek darbs pie sadarbības līgumu slēgšanas ar valsts iestādēm par pakalpojumu pieejamību Saulkrastos, kam sekos klientu apkalpošanas centra izveidošana. Klientu apkalpošanas centru plānots atvērt šī gada decembrī.