Iznācis informatīvā izdevuma "Saulkrastu Domes Ziņas" jūnija numurs.

Jaunākajā numurā :

1. Apsveikti šī mācību gada labākie.

2. Saulkrastu vasaras sezona atklāta.

3. Zvejniekciemā jauns stadions.

4. SIA „Saulkrastu komunālserviss” aktualitātes.

5. Tūrisma informācija.

6. Izglītības iestāžu jaunumi.

7. Intervija ar bijušā kolhoza „Zvejniekciems” priekšsēdētāju Ilmāru Līdumu.

8. Novada domes lēmumi.

9. Sporta aktualitātes.

10. Kultūras notikumi.

11. Cita aktuāla informācija.

 

Informatīvais izdevums apskatāms

https://saulkrasti.lv/images/stories/Dome/SDZ/2015/SDZ_junijs_makets_2015.pdf