Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas" oktobra numurs.

Jaunākajā numurā :

1. Slimnīcā jauns rentgena kabinets.

2. Top jauns sporta laukums.

3. Ministres Mārītes Seiles vēstule.

4. Uzstādīti jauni iepakojuma konteineri.

5. SIA „Saulkrastu komunālserviss” informācija.

6. Tūrisma informācijas centra jaunumi.

7. Domes aktuālā informācija, sēžu lēmumi, saistošie noteikumi.

8. Pašvaldības policijas informācija par aktualitātēm septembrī.

9. Izglītības iestāžu informācija.

10. Numura intervija ar PA „Saulkrastu kultūras un sporta centrs” direktori Judīti Krūmiņu.

11. Sporta aktualitātes.

12. Kultūras notikumi.

13. Cita aktuāla informācija.

 

Informatīvais izdevums apskatāms

 

https://saulkrasti.lv/images/stories/Dome/SDZ/2015/SDZ_oktobris_2015_makets.pdf