Iznācis informatīvā izdevuma „Saulkrastu Domes Ziņas" septembra numurs.

 

Jaunākajā numurā :

 

1. Sācies jaunais mācību gads.

2. Saulkrastu novada dome aicina iesniegt priekšlikumus Atzinības rakstu piešķiršanai.

3. Iesniegts pieteikums Satversmes tiesai.

4. Nosūtīta vēstule par skaidrojuma sniegšanu un publisku atvainošanos.

5. Domes aktuālā informācija, sēžu lēmumi, saistošie noteikumi.

6. Pašvaldības policijas informācija par aktualitātēm augustā.

7. Bibliotēkas jaunumi.

8. Izglītības iestāžu informācija.

9. Numura intervija ar Saulkrastu vidusskolas skolotājiem Ilonu un Jāni Trezuniem.

10. Sporta aktualitātes.

11. Kultūras notikumi.

12. Cita aktuāla informācija.

 

 https://saulkrasti.lv/images/stories/Dome/SDZ/2015/SDZ_septembris_makets_2015.pdf