Šā gada 6. augustā, no plkst.13.00 līdz plkst.15.00, Saulkrastu jauniešu mājā jauniešus aicina uz jauniešu līdzdalības akadēmijas informatīvo semināru, kurā izmantojot interaktīvas spēles elementus būs iespēja uzzināt par jauniešu līdzdalību un tās iespējām.

Reģistrācija semināram, aizpildot pieteikuma anketu tiešsaistē: https://ej.uz/jlasaulkrasti

Semināra programma:

12.40 Dalībnieku ierašanās. Reģistrācija.

13.00 Dalībnieku iepazīšanās

13.20 Kas ir līdzdalība? Informatīvā nodarbība/ diskusija

13.40 Interaktīvā spēle par līdzdalību

14.40 Līdzdalība vietējā līmenī

14.50 Noslēgums. Semināra izvērtēšana

Dalība pasākumā ir bez maksas. Pēc reģistrācijas visi dalībnieki saņems papildus informāciju uz norādīto e-pastu. Pasākuma dalībnieku skaits ir ierobežots. Pasākumā tiks ievēroti valstī noteiktie vispārējie pulcēšanās ierobežojumi. Aktivitātes tiks īstenotas iekštelpās un ārā, atbilstoši laika apstākļiem.

Projekta “Jauniešu līdzdalības akadēmija” ietvaros semināru organizē jauniešu organizācija “Creative Minds for Culture” sadarbībā ar Saulkrastu jauniešu māju. Pasākumu finansiāli atbalsta Sabiedrības integrācijas fonds no Kultūras ministrijas piešķirtajiem Latvijas valsts budžeta līdzekļiem. Projekta mērķis ir attīstīt Rīgas plānošanas reģiona neaktīvo jauniešu līdzdalības kompetences, motivējot un iesaistot tos sociālās un politiskās līdzdalības aktivitātēs. Projekta tiešā mērķa grupa ir jaunieši, tajā skaitā jaunieši no lauku teritorijām un dažādām riska grupām. Projektā tiks organizēta sabiedrības informēšanas kampaņa, kura sekmēs sabiedrības informētību par pilsonisko līdzdalību, tās nozīmi un līdzdalības iespējām dažādos līmeņos. Kampaņas ietvaros tiks rīkoti 10 izglītojoši semināri. Projekta aktivitātes ietvers 2 jauniešu līdzdalības darbnīcas, pilsoniskās līdzdalības iniciatīvu plānošanu un īstenošanu, un jauniešu līderu tikšanos projekta noslēgumā.

Papildus informācija par projektu “Jauniešu līdzdalības akadēmija” un iespējām iesaistīties projekta aktivitātēs:

www.mindsforculture.com

Facebook: Creative Minds For Culture

Instagram: Creative Minds In Latvia

[email protected]