Saulkrastu sociālais dienests informē, ka no 15.06.2020. Saulkrastu kultūras centrā, Atpūtas ielā 1B, Zvejniekciemā (bijušajā pasta telpā), klienta pieņemšanu atsāks Saulkrastu sociālā dienesta sociālais darbinieks.

Iedzīvotājiem būs iespēja saņemt sociālā darbinieka konsultācijas, aizpildīt iesniegumus pabalstu un pakalpojumu saņemšanai, noformēt dokumentus trūcīgas/maznodrošinātas personas/ģimenes statusa iegūšanai, saņemt pārtikas pakas.

Klientu pieņemšanas laiki:

Pirmdienās no 10:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00

Ceturtdienās no 10:00 – 12:00 un 13:00 – 17:00