Pieteikuma vēstuli ar pretendenta pamatojumu par atbilstību amatam un CV ar norādi „Projektu vadītājs Novada attīstības nodaļā” līdz 2020. gada 14. augustam sūtīt uz e-pastu [email protected] vai pa pastu Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.

Saulkrastu novada dome

(reģistrācijas numurs 90000068680)

aicina darbā

projektu vadītāju

uz noteiktu laiku
Novada attīstības nodaļā

(profesijas kods 2422 01)

Galvenie amata pienākumi:

 • izstrādāt projektu pieteikumus ārējā finansējuma piesaistei, t.sk. projektu pieteikumus, kas saistīti ar novada attīstību;
 • vadīt, koordinēt un uzraudzīt apstiprināto projektu ieviešanu saskaņā ar attiecīgo programmu un finansēšanas līgumu nosacījumiem;
 • gatavot projektu atskaites;
 • apkopot informāciju un informēt par pieejamiem finansējuma avotiem un pamatprincipiem finansējuma saņemšanai no fondiem, atbalsta programmām, investīciju kompānijām un konsultāciju kompānijām, analizēt jaunu projektu ieviešanas un attīstīšanas iespējas;
 • organizēt projektu publicitātes pasākumus, kā arī aktuālās informācijas par novada attīstības jautājumiem publicēšanu pašvaldības mājaslapā un Saulkrastu novada domes informatīvajā izdevumā;
 • līdzdarboties Rīgas plānošanas reģiona un citu institūciju rīkotajās aktivitātēs un darba grupās, pārstāvot Saulkrastu novada intereses;
 • piedalīties pasākumos, kas saistīti ar Saulkrastu uzņēmējdarbības veicināšanu;
 • gatavot un uzturēt informāciju par investīciju iespējām Saulkrastu novadā;
 • analizēt un novērtēt novada uzņēmumu darbību, tās rezultātus, apzināt ar komercdarbību saistītās problēmas;
 • līdzdarboties attīstības programmas izstrādē, uzraudzībā, veikt Attīstības programmas uzraudzības ziņojuma sagatavošanu.

Prasības pretendentam:

 • otrā līmeņa augstākā izglītība (bakalaura grāds vai II līmeņa profesionālā augstākā izglītība, kas papildināta ar projektu vadītājam nepieciešamām zināšanām);
 • pieredze projektu pieteikumu sagatavošanā, projektu vadībā un ieviešanā pašvaldības vai valsts iestādē.
 • izpratne par Eiropas Savienības struktūrfondu un citu investīciju piesaisti;
 • izpratne par publiskajiem iepirkumiem, kā arī finanšu un grāmatvedības jautājumiem;
 • precizitāte darbu izpildē, spēja iekļauties noteiktajos termiņos;
 • spēja operatīvi strādāt ar lielu informācijas apjomu;
 • spēja noteikt prioritātes, organizēt un plānot darbu;
 • labas komunikācijas spējas un augsta atbildības izjūta;
 • lieliskas saskarsmes prasmes, prezentācijas iemaņas, spēja strādāt komandā un pozitīva attieksme;
 • prasme strādāt ar datoru, MS Office programmatūru;
 • valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī, teicamas angļu valodas zināšanas.

Piedāvājam:

 • Dinamisku, atbildīgu darbu;
 • Profesionālu kolēģu atbalstu ikdienas darbā;
 • Iespēju strādāt saliedētā un mērķtiecīgā komandā;
 • Atalgojumu bruto 1184 euro;
 • Veselības apdrošināšanu (pēc pārbaudes laika beigām).

Pieteikuma vēstuli ar pretendenta pamatojumu par atbilstību amatam un CV ar norādi „Projektu vadītājs Novada attīstības nodaļā” līdz 2020. gada 14. augustam sūtīt uz e-pastu [email protected] vai pa pastu Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu novads, LV-2160.

Sazināsimies tikai ar tiem kandidātiem, kuri tiks aicināti uz darba interviju.

Pamatojoties uz Vispārīgās datu aizsardzības regulas 13.pantu, Saulkrastu novada dome informē, ka:

 1. jūsu pieteikuma dokumentos norādītie personas dati tiks apstrādāti, lai nodrošinātu šīs pretendentu atlases norisi;
 2. iepriekš minētās jūsu personas datu apstrādes pārzinis ir Saulkrastu novada dome, kontaktinformācija: Raiņa iela 8, Saulkrasti, Saulkrastu nov., LV 2160,
  e-pasts: [email protected]