Saulkrastu novada dome izsaka vissirsnīgāko pateicību Saulkrastu novada bāriņtiesas priekšsēdētājai Baibai Melderei par ieguldīto darbu, veicot bāriņtiesas priekšsēdētājas amata pienākumus 24 gadu garumā kopš Saulkrastu novada bāriņtiesas dibināšanas 1996. gadā.

 

Baiba Meldere turpinās veikt Saulkrastu dzimtsarakstu nodaļas vadītājas pienākumus, tāpēc novēlam veiksmi un panākumus turpmākajās darba gaitās. 💐