Saulkrastu novada dome novēl gaišas un priecīgas Lieldienas!