Saulkrastu novada dome aicina pieteikties ģimenes, kurām nepieciešams atbalsts ārkārtējās situācijas laikā bērnu ēdināšanas nodrošināšanai. 

Šobrīd atbalstu paredzēts sniegt novada administratīvajā teritorijā deklarētajiem bērniem vecumā līdz deviņpadsmit gadiem (kas turpina mācības izglītības iestādē), kuri nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm un nesaņem ēdināšanas pakalpojumus izglītības iestādē.

Ārkārtas situācijas laikā ģimenēm, kurām ir pirmsskolas vecuma bērni, tiks piešķirti pārtikas taloni 28 EUR vērtībā uz katru bērnu 1 reizi mēnesī, savukārt ģimenēm, kuru bērni apmeklē pamata un vidējās izglītības iestādes tiks nodrošinātas pārtikas pakas 28 EUR vērtībā uz katru bērnu 1 reizi mēnesī.

Atbalsta saņemšanai lūdzu pieteikties Saulkrastu novada domes Sociālajā dienestā:

[email protected],

Tālr. 67142511, 67142510

❗️ Aicinām arī citus novada iedzīvotājus sazināties ar Saulkrastu Sociālo dienestu par iespēju saņemt palīdzību ārkārtas situācijas laikā.