Ņemot vērā ārkārtējo situāciju, ir profesijas, kur strādāt attālināti nav iespējams, Saulkrastu pašvaldības policijas ikdienas darbs rit pilnā sparā. Šodien, 21. aprīlī, savus darba pienākumus pilda Normunds Runcis, Saulkrastu pašvaldības policijas (SPP) vecākais inspektors un viņa kolēģis Aigars Kalniņš, SPP inspektors.

Abi, tērpušies savās ikdienas darba formās, nesen atgriezušies no izsaukuma, atzīst, ka šajā laikā darba pietiekot. Aigars Kalniņš stāsta: “Vairāk kontrolējam Saulkrastu teritoriju, lai cilvēki nepulcējas. Grūtāk šos ierobežojumus ir ievērot jauniešiem – runājam, izsakām brīdinājumus, protams, otrajā reizē sastādīsim protokolu. Iedzīvotāji zvana par pulcēšanos pludmalē.”

Savukārt Normunds Runcis piebilst, ka sajūtas šajā laikā nav patīkamas, risks inficēties pastāv, kaut arī Saulkrastu pašvaldības policija ir nodrošināta ar aizsardzības līdzekļiem, uzmanīgiem, pildot darba pienākumus, jābūt. Normunds Runcis: “Sodi ir ļoti bargi, pagaidām neviens sods nav piemērots, mēs esam ieinteresēti uz sadarbību, sapratni, nevis uz sodīšanu, jo šie ir mūsu vietējie iedzīvotāji. Apsekojam tās personas, kas ir inficētas ar Covid-19 savā dzīvesvietā, līdz šim viss ir bijis kārtībā.”

Saulkrastu novada pašvaldība izsaka pateicību visiem divpadsmit pašvaldības policijas darbiniekiem, kas ikdienā pēc vislabākās sirdsapziņas veic savus darba pienākumus.

17. aprīlī Saulkrastu novada dome ārkārtas sēdē lēma no 2020. gada 12. aprīļa līdz 2020. gada 12. maijam piešķirt speciālo piemaksu par darbu, kas saistīts ar īpašu risku, darbinieka drošībai un veselībai 25% apmērā no darbiniekam noteiktās mēnešalgas Saulkrastu pašvaldības policijas Patruļpolicijas nodaļas darbiniekiem.