Ārkārtējās situācijas laikā Saulkrastu novada Sociālais dienests informē, ka no 23.03.2020. ģimenes, kurām Sociālajā dienestā piešķirts trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statuss, kurās bērni apgūst mācību saturu attālināti vai neapmeklē pirmsskolas izglītības iestādi, saņems atbalstu bērnu ēdināšanai. Materiālais atbalsts tiks ieskaitīts bērna likumiskā apgādnieka bankas kontā: par brīvpusdienām skolā EUR 1,42 darba dienā par vienu bērnu, par ēdināšanu pirmsskolas izglītības iestādē EUR 2,65 darba dienā par vienu bērnu. Atbalsts bērnu ēdināšanai tiks piešķirts līdz ārkārtējās situācijās valstī beigām vai līdz brīdim, kad bērns uzsāk mācības klātienē, vai uzsāks pirmsskolas izglītības iestādes apmeklēšanu un saņems ēdināšanas pakalpojumus izglītības iestādē.

Sociālais dienests sazināsies ar visām ģimenēm, kam piešķists trūcīgas/maznodrošinātas ģimenes statuss par materiālā atbalsta izmaksu.