Saulkrastu novada pašvaldībā uzsākta pārtikas talonu piešķiršana 28 euro vērtībā bērniem pirmsskolas vecumā, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām, daudzbērnu ģimenēm, un bērniem ar invaliditāti. 

Kopā Saulkrastu novadā pārtikas talonu saņemšanai pieteikti 98 bērni.

Pārtikas talonu var izmantot līdz ārkārtējās situācijas beigām, sekojošos veikalos:

  • Veikals “Top”, Rīgas iela 51, Saulkrasti
  • Veikals “Samtene 2”, Ainažu iela 8, Saulkrasti
  • Veikals “Mego”, Rīgas iela 100, Saulkrasti
  • Veikals “Mego”, Bērzu aleja 1, Zvejniekciems
  • Veikals “Elvi”, Ainažu iela 28A, Saulkrasti

Savukārt bērniem, kuri apmeklē pamata un vidējās izglītības iestādes, tiks nodrošinātas pārtikas pakas 28 euro vērtībā uz katru bērnu par aprīļa mēnesī.

Saulkrastu novada pašvaldībā pārtikas paku izdale tiks organizēta 22. aprīlī caur izglītības iestādēm:

  • Kontaktpersona Zvejniekciema vidusskolā: Ainārs Ščerbakovs 26189942
  • Kontaktpersona Saulkrastu vidusskolā Oksana Vanaga 29859479

Pārtikas pakas tiks izsniegtas tiem skolēniem, kuru vecāki pieteikušies Sociālajā dienestā pārtikas paku saņemšanai.

Kopā pa abām skolām tik izsniegtas pārtikas pakas 144 skolēniem.

Pārtikas pakas tiek nodrošinātas no saņemtās valsts budžeta dotācijas brīvpusdienu nodrošināšanai un Saulkrastu novada pašvaldības budžeta līdzekļiem.

Lēmums pieņemts atbilstoši Ministru kabineta rīkojums Nr. 103

Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu

4.3.3 1. pašvaldība aprīlī un maijā saņemto valsts budžeta dotāciju brīvpusdienu nodrošināšanai 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamiem par laikposmu, kad valstī ir noteikta ārkārtējā situācija, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam var izlietot tās administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 1., 2., 3. un 4. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas);

4.3.3 2. pašvaldība aprīlī un maijā, ja tai ir neizmantoti brīvpusdienu nodrošināšanai piešķirtie valsts budžeta līdzekļi, atbilstoši pašvaldības domes lēmumam ir tiesīga izlietot tos pašvaldības administratīvajā teritorijā dzīvesvietu deklarējušo 5., 6., 7., 8. un 9. klases izglītojamo ēdināšanai, kas nāk no trūcīgām, maznodrošinātām vai daudzbērnu ģimenēm (neatkarīgi no minēto izglītojamo izglītības ieguves formas vai vietas).