Saulkrastu novada pašvaldība informē, ka plānotas izmaiņas pašvaldības administrācijas, Klientu apkalpošanas centra, Sociālā dienesta, Dzimtsarakstu nodaļas, kā arī Bāriņtiesas darba laikā.

Otrdien, 17. novembrī, pašvaldības darba laiks būs no plkst. 8.00 – 14.00