Lai saglabātu tīru un sakoptu pilsētvidi, Saulkrastu pilsētā uzstādītas deviņas speciālas kastītes, kurās iedzīvotāji var savākt un izmest sava suņa ekskrementus.

Speciālās kastītes uzstādītas:

  1. Kāpu ielas sākumā blakus informācijas stendam;
  2. Pie Ainažu ielas ietves jūras pusē, pretī Selgas ielai;
  3. Pretī Stacijas ielai jūras pusē pie autobusa pieturas;
  4. Murjāņu un Rīgas ielas krustojumā, jūras pusē;
  5. Skolas ielā pie Brāļu Kaudzīšu muzeja;
  6. Ainažu un Leona Paegles ielas krustojamā pirms gājēju pārejas;
  7. Svētku un Bīriņu ielas krustojumā uz Bīriņu ielas;
  8. Ainažu un Stirnu ielas krustojumā. Stirnu ielas pusē;
  9. Bērzu alejas un Ostas ielas krustojumā, Zvejniekciemā.

Speciālo suņu ekskrementu atkritumu urnu uzstādīšana un tukšošana tiek finansēta no Saulkrastu pašvaldības budžeta. Kopā urnas izmaksāja 1646 eiro.

Atgādinām, ka Ministru kabineta noteikumu Nr. 266 „Labturības prasības mājas (istabas) dzīvnieku turēšanai, tirdzniecībai un demonstrēšanai publiskās izstādēs, kā arī suņa apmācībai” 52.3.punkts paredz, ka dzīvnieka īpašniekam un turētājam ir pienākums apdzīvotu vietu teritorijā savākt sava mājas (istabas) dzīvnieka ekskrementus.

Atbilstoši Dzīvnieku aizsardzības likuma 57. pantam, sods par dzīvnieku turēšanas, labturības, izmantošanas un pārvadāšanas prasību pārkāpšanu ir naudas sods fiziskajai personai līdz trīssimt piecdesmit naudas soda vienībām, bet juridiskajai personai — no divdesmit divām līdz piecsimt naudas soda vienībām. Atbilstoši Administratīvās atbildības likumam, kur viena soda vienība ir 5euro, naudas sods fiziskai personai var sastādīt līdz pat 1750 euro, kas ir 5 reizes lielāks sods pretēji līdz 30.06.2020. spēkā bijušajam Latvijas Administratīvā pārkāpuma kodeksam. Jānorāda, ka jaunais likums neparedz brīdinājumu.

Saulkrastos suņu ekskrementu savākšanai domātos maisiņus ir iespējams iegādāties zoo veikalā “Toms”, Ainažu ielā 10, Saulkrastos.

Būsim atbildīgi un rūpēsimies par tīru un sakoptu pilsētvidi visi kopā!