Saulkrastu pirmskolas izglītības iestāde “Rūķītis” aicina darbā pirmsskolas izglītības skolotāju uz 1 darba slodzi, uz noteiktu laiku.

Pieteikšanās līdz šā gada 19. martam.

Plānotais darba attiecību uzsākšanas laiks 2021. gada 29. marts.

Galvenie darba pienākumi:

Radoša, kompetencēs balstīta, pirmsskolas izglītības satura īstenošana pirmsskolā, ar mērķi – zinātkārs, radošs un dzīvespriecīgs bērns, kas dzīvo droši, patstāvīgi un ieinteresēti darbojas, gūst pieredzi par sevi, citiem un apkārtējo pasauli.

Prasības:

– izglītība atbilstoši 11.09.2018. Ministru kabineta noteikumiem Nr. 569 “Noteikumi par pedagogiem nepieciešamo izglītību un profesionālo kvalifikāciju un pedagogu profesionālās kompetences pilnveides kārtību”;

– pirmsskolas izglītības mācību programmas pārzināšana, prasme mērķtiecīgi plānot bērnu darbību sasniedzamā rezultāta apguvei, precizitāte;

– labas komunikācijas, sadarbības un organizatoriskās prasmes;

– valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī atbilstoši Valsts valodas likuma prasībām.

Piedāvājam:

– darbs ar bērniem grupā no 1,6 līdz 3 gadiem 1darba slodzi (40 h nedēļā – 36 kontaktstundas un 4 gatavošanās/plānošanas stundas);

– atalgojumsEUR 870 mēnesī (bruto);

– profesionālā darba autonomiju un līdzdalību pirmsskolas attīstības lēmumu pieņemšanā;

– nodrošināta un apmaksāta profesionālā pilnveide;

– veselības apdrošināšanas polise (pēc pārbaudes laika);

Pretendenti aicināti pieteikties līdz 2021. gada 19. martam, iesniedzot motivācijas vēstuli un profesionālās darbības aprakstu (CV), sūtot uz e-pastu [email protected] pa pastu uz adresi Stirnu iela 23, Saulkrastu novads, LV 2160,ar norādi – “pirmsskolas izglītības skolotājs”.

Jautājumu gadījumā lūdzam zvanīt PII “Rūķītis” vadītājai Janai Bukovskai, tālr. 29136440. Piesakoties vakantajam amatam, informējam, ka Jūsu dati tiks izmantoti tikai pretendentu atlases vajadzībām.