Projekta “Sabiedrībā balstītu sociālo pakalpojumu izveide Saulkrastu novadā” ietvaros ir uzsākts darbs pie sociālās rehabilitācijas centra izveides Saulkrastu slimnīcā.

Projekta mērķis ir sabiedrībā balstītu sociālu pakalpojumu infrastruktūras izveide un attīstība Saulkrastu novadā, nodrošinot sociālo pakalpojumu pieejamību dzīvesvietā bērniem ar funkcionāliem traucējumiem.

Projekta ietvaros Saulkrastu slimnīcas telpās tiks izveidots sociālās rehabilitācijas centrs, kas ietver fizioterapijas kabineta izveidi. Šobrīd uzsākti telpas atjaunošanas darbi. Projekta īstenošanas gaitā tiks iegādāts nepieciešamais aprīkojums fizioterapijas kabineta pilnvērtīga darba nodrošināšanai.

Plānotās projekta izmaksas ir 15260.43 EUR, no kurām 12 971.37 EUR ir ERAF finansējums, 457.81 EUR ir valsts budžeta dotācija pašvaldībām un 1831.25 EUR ir pašvaldības līdzfinansējums. Projektu plānots realizēt līdz šī gada beigām.

Projekta Nr. 9.3.1.1/19/I/028.