Saulkrastu sociālais dienests informē:

  • Visas izsniegtās trūcīgā un maznodrošinātā statusa izziņas ar beigu termiņiem 31.10.2020., 30.11.2020. un 31.12.2020. ir derīgas līdz 2021. gada 31. janvārim;
  • Papīra formātā statusa izziņas atkārtoti netiks izsniegtas, derīgas vecās izziņas (arī medicīnas iestādēs un pārtikas paku saņemšanai);
  • Piešķirtais GMI pabalsts un tiesības saņemt citus pabalstus tiek pagarinātas līdz 2021. gada 31. janvārim;
  • Iedzīvotājiem ir tiesības saņemt pabalstu Covid-19 izraisītās krīzes situācijā un, nepieciešamības gadījumā, vēl papildus pārtikas pakas.

Sociālais dienests aicina iesniegumus iesniegt attālināti:

  • parakstītu ar drošu elektronisku parakstu;
  • iesniegtu caur portāla Latvija.lv e-pakalpojumu “Iesniegums iestādei – Saulkrastu novada dome”;
  • e-pastā vai telefoniski;
  • atstāt iesniegumus pastkastītē domes foajē vai pie pašvaldības policijas.

Atgādinām par iespējām saņemt psiholoģisku atbalstu ārkārtējās situācijas laikā! Sociālā dienesta psihologs sniedz konsultācijas attālināti (tiešsaistē). Tālr. saziņai: 25708982

Lai saņemtu atbalstu, aicinām sazināties ar Saulkrastu sociālo dienestu:

67142511, 26959969, 25708983.