Saulkrastu tūrisma informācijas centram no 1. septembra līdz 31. maijam mainīts darba laiks.Apmeklētāji katru dienu tiek gaidīti no 9.00 līdz 17.00, sestdienās un svētdienās no 10.00 līdz 16.00.