Darbības programmā „Izaugsme un nodarbinātība” ar 5.3.1. specifisko atbalsta mērķi „Attīstīt un uzlabot ūdensapgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanas iespējas” SIA „Saulkrastu komunālserviss” 2017.gada 27.septembrī noslēdza līgumu ar personu apvienību „WESEMANN– Edrija– Būvmeistars” par projekta Nr.5.3.1.0/17/I/019 „Ūdenssaimniecības pakalpojumu attīstība Saulkrastos, IIkārta” īstenošanu.

Šīs programmas specifiskā atbalsta mērķis ir attīstīt sabiedrisko ūdenssaimniecības pakalpojumu izmantošanu, uzlabot to pieejamību un kvalitāti, nodrošinot kvalitatīvu dzīves vidi, samazināt vides piesārņojumu un ūdenstilpju eitrofikāciju un veicināt Eiropas Savienības direktīvu prasību izpildi ūdenssaimniecībā.

2020. gada beigās ekspluatācijā ir nodoti visi projektā izbūvētie centralizētie kanalizācijas un ūdensapgādes tīkli.


Jaunie centralizētie kanalizācijas tīkli ir pieejami šādās ielās: Ainažu, Amatnieku, Ausekļa, Avotu, Baltijas, Bebru, Bražu, Celtnieku, Dīķu, Draudzības, Duntes, Enkuru, Ganību, Inčupes, Irbenāju, Jaunā, Jomas, Jūras prospekta, Kadiķu, Kaijas, Kastaņu, Kapteiņu, Kāpu, Laimdotas, Lapu, Lašu, Liepu, Mazajā Zvejnieku, Mārstaļu, Mednieku, Meža prospektā, Melnsila, Mētru, Miera, Neibādes, Nometņu, Ozolu, Pabažu, Palejas, Pērļu, Rīgas, Rītupes, Saivas, Skuju, Tīklu, Tiltu, Upes, Viļņu, Zaļā, Ziemeļu, Zušu, Zvejnieku un Zvaigžņu ielās.


Jaunie centralizētie ūdensapgādes tīkli ir izbūvēti šādās ielās: Baltijas, Enkuru, Ganību, Inčupes, Irbenāju, Jūras prospekta, Kāpu, Liepu, Mazajā Zvejnieku, Meža prospektā, Melnsila, Pabažu, Palejas, Tīklu, Tiltu, Upes, Zvejnieku ielās.


SIA „Saulkrastu komunālserviss” aicina nekustamā īpašuma īpašniekus, kuru mājsaimniecības atrodas iepriekš norādītajās ielās un kas līdz šim vēl nav vērsušies ar iesniegumiem SIA „Saulkrastu komunālserviss”, izdarīt to, lai varētu pieslēgties jaunizbūvētajiem centralizētajiem kanalizācijas un ūdensapgādes tīkliem.

Būvdarbu izmaksas par pieslēgšanos centralizētajiem ūdensapgādes un (vai) kanalizācijas tīkliem tiks noteiktas pēc pieslēguma ierīkošanas vietas īpašumā, centralizēto tīklu atrašanās vietas uz ielas un apkārtnes reljefa. Pieslēdzot īpašumu kanalizācijas tīkliem, papildu izmaksas var ietekmēt arī tas, vai plānotā kanalizācija būs pašteces, vai būs nepieciešams izbūvēt spiedvadu, vai izbūvei ir nepieciešams projekts.

SIA „Saulkrastu komunālserviss” papildus informē, ka iedzīvotājiem ir pieejams arī pašvaldības līdzfinansējums nekustamā īpašuma pievienošanai centralizētajiem kanalizācijas tīkliem atbilstoši Saulkrastu novada domes 2021. gada 27. janvāra saistošajiem noteikumiem Nr. SN3/2021 „Par Saulkrastu novada pašvaldības līdzfinansējuma piešķiršanu dzīvojamo māju pieslēgšanai centralizētajai kanalizācijas sistēmai”.

Plašāka informācija ir pieejama SIA „Saulkrastu komunālserviss”.

Saziņai: SIA „Saulkrastu komunālserviss”, Liepu iela 3, Saulkrasti

tālrunis 67951361

e-pasts: [email protected]

www.komunalserviss.lv