Saulkrastu novada dome informē, ka šodien uzsākti labiekārtošanas darbi PII “Rūķītis”.

Saskaņā ar projektu tiks izbūvēts bērnu rotaļu laukums ar gumijas iesegumu, sporta laukums ar gumijas iesegumu, bruģēts pastaigu celiņš, kā arī uzstādītas divas smilšu kastes un viena atsperšūpole. Būvlaukumam pieguļošā teritorija pēc būvdarbu pabeigšanas tiks apzaļumota.