Saulkrastu svētku laikā, sestdien, 6.jūlijā plkst. 12.40 Saules laukumā suminās Saulkrastu Lielās balvas 2019 ieguvējus – Vidzemes jūrmalas Mūzikas un mākslas skolas eifonija klases audzēkni Kirilu Turovu, viņa pedagogu Miervaldi Leju un koncertmeistari Beatu Geku.

Šogad K.Turovs un koncertmeistare B.Geka ar priekšnesumu, atskaņojot Hendeļa Sonāti, piedalījās Ineses Galantes talantu konkursā. Savukārt maijā starptautiskā pūšaminstrumentu spēles konkursā Ozolniekos K. Turovs ieguva 1.vietu 30 mūzikas skolu un vairāk nekā 60 dalībnieku konkurencē. Konkursiem Kirilu sagatavoja specialitātes skolotājs M. Leja. Tāpat jaunais mūziķis aktīvi piedalās dažādos mūzikas koncertos un pasākumos.

Saulkrastu Lielā balva ir augstākais Saulkrastu novad domes apbalvojums. Lielo balvu– mākslas darba atveidojumu un naudas balvu– piešķir par izciliem nopelniem vai sasniegumiem Saulkrastu pašvaldības labā.