Lai līgo lepna dziesma Tev, brīvā Latvija! (V.Plūdons)

Saulkrastu novada dome sveic visus novada un Latvijas iedzīvotājus mūsu valsts 99.gadadienā !