Saulkrastu novada dome sveic visus Latvijas Republikas Neatkarības atjaunošanas dienā !