Pašvaldības policija

Saulkrastu pašvaldības policija, sākoties ziemas brīvdienām, rīkos reidus, lai pārbaudītu, cik «atsaucīgi» ir pieaugušie, ja nepilngadīgs jaunietis palūdz «izpalīdzēt» un iegādāties viņam alkoholu vai cigaretes. 

Ja tevi kāds uzrunā un lūdz iegādāties alkoholu vai cigaretes, padomā kādēļ viņš to dara. Iedzīvotāj, atceries, ka alkohola vai cigarešu iegādāšanās un nodošana nepilngadīgām personām ir administratīvi sodāma!

Saskaņā ar Latvijas Administratīvo pārkāpumu kodeksu par alkoholisko dzērienu vai tabakas izstrādājumu, augu smēķēšanas produktu, elektronisko smēķēšanas ierīču vai to uzpildes tvertņu nodošanu nepilngadīgā rīcībā izsaka brīdinājumu vai uzliek naudas sodu līdz 140 eiro. Bet, ja pilngadīgā personu «šādu labu darbu» gada laikā pēc administratīvā soda uzlikšanas izdara atkārtoti, tai piemēro sodu no 350 līdz 700 eiro. Būtiski ir arī tas, ka atbildību nes arī pats nepilngadīgais, kurš šādā veidā «iegādājies» vēlamo produktu. Šādos gadījumos Latvijas Administratīvo pārkāpuma kodekss paredz brīdinājumu vai naudas sodu līdz 35 eiro.

Esi vērīgs, ZIŅO Saulkrastu pašvaldības policijai 67142525 vai 110 (Valsts policijai) par personām, kuras iegādājas un nodod alkoholiskos dzērienus vai tabakas izstrādājumus nepilngadīgā rīcībā!