Nākamās darbu grupu tikšanās plānotas 23. un 30. novembrī plkst.13.00 Saulkrastu novada domē.

23.novembra tikšanās laikā izskatīs sekojošus jautājumus:

Kultūras un sporta infrastruktūras objektu attīstīšana;

Ilgtermiņa kultūras stratēģijas un programmas izveidošana;

Infrastruktūras objektu attīstīšana tūristu piesaistīšanai.