Trešdien, 4. novembrī plkst. 11:00 notiks Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde.

Sēde sasaukta ar videokonferences starpniecību Nr.33/2020

DOMES ĀRKĀRTAS SĒDES DARBA KĀRTĪBA

  1. Par bērnu ēdināšanu Covid-19 infekcijas izplatības apstākļos;
  2. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada domes 2019.gada 9.augusta saistošajos noteikumos Nr. SN 6/2019 “Saulkrastu novada pašvaldības nolikums”” apstiprināšanu;
  3. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu novada pašvaldības 2020.gada izdevumos;
  4. Par grozījumu veikšanu Saulkrastu sporta un ģimeņu centra 2020.gada budžeta izdevumos;

Slēgtā domes sēdes daļa.

  1. Informācija par situāciju un tālāko rīcību saistībā ar Covid-19 infekcijas izplatību PSIA “Saulkrastu slimnīca” un Saulkrastu novada pašvaldības iestādē “Sociālās aprūpes māja”.