Trešdien, 8. aprīlī plkst. 14:00 attālināti notiks Saulkrastu novada domes ārkārtas sēde.

Sēde sasaukta ar videokonferences starpniecību.

DOMES SĒDES DARBA KĀRTĪBA

  1. Par saistošo noteikumu “Grozījumi Saulkrastu novada 27.01.2020.saistošajos noteikumos Nr.SN1/2020 “Saistošie noteikumi par Saulkrastu novada pašvaldības gada budžetu”” izdošanu
  2. Par papildus līdzekļu piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīcai” un slimnīcas attīstības plāna izstrādi
  3. Par papildus līdzekļu piešķiršanu PSIA “Saulkrastu slimnīcai” projekta “Veselības aprūpes infrastruktūras attīstība Saulkrastu slimnīcā”
  4. Par Saulkrastu novada domes 2016. gada 27.jūlija lēmuma “Par sašķidrinātās dabasgāzes termināļa un gāzes pārvades cauruļvada no Skultes ostas līdz Inčukalna pazemes gāzes krātuvei būvniecību” atcelšanu.