Pamatojoties uz piecu Saulkrastu novada domes deputātu pieprasījumu, ievērojot likuma “Par pašvaldībām” 28.panta pirmās daļas 1.punktā un ceturtajā daļā noteikto, Saulkrastu novada domes priekšsēdētājs Ervīns Grāvītis sasauc domes ārkārtas sēdi. Sēde sasaukta 2018.gada 3.maijā plkst. 14:00.

Darba kārtība pieejama šeit