Saulkrastu novada dome septembra beigās  Zivju fondā iesniedza projekta “Aprīkojuma iegāde aizsardzības pasākumu nodrošināšanai Saulkrastu novadā” pieteikumu.

Šobrīd ir saņemts projekta apstiprinājums. Projekta ietvaros tiks iegādāta laiva ar benzīna dzinēju Saulkrastu pašvaldības policijas vajadzībām zvejas un makšķerēšanas darbību kontrolei un maluzvejniecības novēršanai. Plānots, ka patrulēšanu policija uzsāks šī gada novembrī.

Projekta kopējā summa 4140,00 eiro, kas ir 100 % Zivju fonda finansējums.